Jak je Vaše dítě připraveno na školní docházku? Zvládá nebo nezvládá první třídu?

Chcete skutečně objektivně zjistit, jak je vaše dítě připraveno na školní docházku? Zajímá Vás školní zralost ve všech aspektech, které ji ovlivňují? Pak se seznamte s diagnostickým snímkem Budu školákem, která Vám ukáže schopnosti, skryté potenciály, slabé i silné stránky vašeho dítě v klíčových oblastech pro úspěšnost ve škole.

Proč je důležité znát školní zralost dítěte a jeho připravenost ve všech aspektech? Co se může stát, když bude nesprávně odhadnuta?


Vsup do školy je velmi důležitý životní krok. Možná jeden z nejdůležitějších. Rozhodně nejvíc a na dlouho změní život dítěte a následně pak ovlivní další život, jeho úspěšnost a spokojenost. Je tedy až s podivem, jaké nesmysly se kolem vstupu do školy dělají. Co se však skutečně vytrácí a je to hlavní – dítě – a s ním odpovědi na skutečně podstatné otázky. Jak je dítě opravdu připraveno? Jaké jsou jeho silné nebo i slabé stránky? Jak bude přijímat a zvládat sociální vztahy, svoji výkonnost a další. Školní zralost není jen o vědomostech typu umí barvy, písmenka nebo počítání do desíti. Naopak!!! Toto vše se může velice rychle naučit, ale složitější, těžší a komplikovanější jsou zcela jiné aspekty.

Proto nabízíme pět důvodů proč využít produktu Budu školákem:

První – Nelze dítěti pomoci, když objektivně nevíme skutečný stav věcí!

Abychom mohli vůbec zavést účinnou pomoc nebo dobře poradit, je nutné zjistit výchozí stav a předpovědět, jak se budou dále věci ubírat. Teprve potom můžeme zacílit svoje snažení správným způsobem. Bez této diagnostiky je vše jen věštěním z křišťálové koule a pomoc bude buď neúčinná nebo může i uškodit.

Druhý – Zjištění silných i slabých stránek dítěte je branou k účinným opatřením!

Zmapováním potřebných aspektů zjistíme silné i slabé stránky. Každému z nás bylo naděleno tu více, tu méně. Nemůžeme a ani nejsme všichni stejní, takže se i naše individualita projevuje odlišně v různých rolích. Pokud víme kdy, proč a jak, můžeme s tím i něco udělat.

Třetí – Zvážení a zodpovědné posouzení odkladu nebo nástupu do první třídy určuje další úspěšnost ve škole i v životě!

Jak už bylo řečeno, nástup do školy je klíčový okamžik v našem životě. Jeden z nejdůležitějších. Předčasný nástup může být, stejně tak jako opožděný nástup do školy, příčinou mnoha problémů, které se později moc špatně odstraňují a mají celkový negativní vliv na dítě a jeho další úspěšnost. Zodpovědnost za rozhodnutí je velká a pro správné rozhodnutí je třeba mít co nejvíce informací.

Čtvrtý – Zaměření na pomoc a podporu v slabých stránkách pomůže překlenout problémy nebo pomůže se s těmito aspekty vyrovnat.

Slabé stránky neznamenají hloupé nebo zaostalé dítě, ale třeba jen pomalejší nebo nerovnoměrný vývoj. Znamená to ale, že je třeba si na tuto oblast dát pozor, poradit se s odborníkem a účinně eliminovat negativní dopady na Vaše dítě. Jde o proces dlouhodobý, vyžadující často hodně trpělivosti a spolupráce rodiny,školy a občas i jiného odborníka, ale je zde stále možnost s tím něco udělat, když se ví kde a jak.

Pátý – Posílení a rozvoj dítěte v jeho silných stránkách vytvoří pevný základ budoucí úspěšnosti.

Mnoho rodičů se často zaměří na zmírnění nebo odstranění slabých stránek tak intenzivně, že úplně zapomenou se věnovat i těm silným stránkám a talentu dítěte a tak opomíjejí rozvíjet to nejlepší, co v dětech je. Je to vlastně plýtvání jejich potenciálem a je s podivem, jak často se to v praxi děje. Nezapomeňte, že i Vaše dítě má oblasti,kde může vynikat a zažívat úspěch. Tyto oblasti jsou potom klíčové pro jeho radostné a úspěšné dětství a tvoří pevný základ pro dospělost a nezřídka i pro další studium nebo profesní život.

V případě zájmu o test Budu školákem nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.


Mgr. Miloslav Hubatka

Budu školákem?
Přesunout se na začátek