Krédo knihy zní: Vychovávejme naše děti jako elitu, jen tak se elitou mohou stát.

Komu je kniha určena? Všem zodpovědným rodičům, ale i pedagogům, které zajímá úspěch a štěstí jejich dětí a chtějí jej aktivně směrovat.


Kniha se snaží být podporou a pomocníkem úspěšných rodičů, kteří v dnešní době hledají rovnováhu mezi svým profesním životem a svojí rodinou. Rodičům, kterým velmi záleží na úspěchu a správném rozvoji jejich dětí a současně si uvědomují, že toho všeho lze docílit jen jedním způsobem – skutečně efektivní a správnou výchovou a vedením svých nejdražších.
K tomu však potřebují několik důležitých informací a návodů, jak to správně udělat a také na co podstatné se zaměřit. Na to vše jsem se snažil ve své knize upozornit a také to popsat.

V knize se tedy snoubí současné nejnovější výzkumy a poznatky z oblasti výchovy a rozvoje dětí společně s osvědčenými a léty prověřenými principy. Výsledkem je recept na to skutečně zásadní, důležité, ba přímo nezbytné na co se výchově našich dětí zaměřit. Léta jsem hledal příklady z praxe, z minulosti i současného života. V neposlední řadě jsem čerpal z nejnovějších poznatků a výzkumů, které někdy nejsou široké úplně veřejnosti známy, anebo někdy jsou podávány jen neúplné, nebo tendenčně a tím pádem nesprávně.

Snažil jsem se popsat specifika dnešní doby a jejich vliv na současné výchovné styly. Hlavním úkolem však bylo popsat hlavní oblasti výchovy a rovněž několik hlavních typů dětí a jejich odlišnost, jejich silné stránky i ty slabé a jak s nimi dále pracovat. Nakonec to vše spojit do stručného návodu, které charakterové postoje a vlastnosti jsou nejdůležitější, určující a tím pádem budou mít přímo zásadní vliv na celkový úspěch v současném životě, ale hlavně po celý jejich život. Netvrdím, že je to snadné, jen ukazuji, že je to možné, a když více co a kdy, tak to není zas tak neuskutečnitelné.

Vybrané kapitoly a hlavní části knihy:

  • Paradoxy výuky a výchovný paradox současnosti
  • Typologie dětí – základní typy, specifika a odlišnosti, silné i možné problémové rysy
  • Výchovné zásady
  • Nejdůležitější charakterové postoje a vlastnosti
  • Algoritmus úspěšné výchovy

Mgr. Miloslav Hubatka

Úspěšní vychovávají své děti jinak
Přesunout se na začátek