Příručka pro učitele a školy zaměřená na oblast rozvoje nadání ve školách. Zabývá se i oblastí osobního rozvoje a klimatu ve třídách jako podporujícího prostředí rozvoje nadání a talentu ve škole.

Brožura “Podpora nadání ve školách” se zaměřuje na vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole, na rozvoj emoční inteligence (EQ) nadaných žáků, podporu vhodných návyků, morálně-volních schopností a potenciálu nadaných dětí.


V brožuře “Podpora nadání ve školách” se soustředíme na jiné oblasti podpory nadání žáků, než publikace na podobné téma. Nezabýváme se ani popisem typů nadání a jejich specifik, ani rozvojem intelektu. Jednou z oblastí, kterou autor rozebírá, je vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole. Další oblastí je rozvoj EQ (emoční inteligence) nadaných dětí, dále podpora vhodných návyků a morálně-volních a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných dětí a studentů.


Mgr. Miloslav Hubatka

Podpora nadání ve školách
Přesunout se na začátek