Jeden rovněž z velmi častých dotazů v různých obměnách. Před nástupem do školy nechat diagnostikovat dítě na výši nadání? Nebo jak dále pokračovat v rozvoji potenciálu dítěte po nástupu do školy?


Dotaz:

Nevím, jestli se na vás obracím se správnou otázkou a nejsem si jistá, že se v příp. naší dcery dá hovořit přímo o nadání, nebo „jenom“ o bystrosti, chytrosti,..?

Dcera nyní v 6 letech plynule čte, intelektuálně nejméně o rok převyšuje děti z MŠ, má absolutní hudební sluch, pěkně maluje, má bohatou slovní zásobu, rychle chápe nové věci, dělá věci „po svém“,…

Na druhou stranu čte (spojuje písmena) až od letních prázdnin (plynule číst začala cca po 3 měsících, aniž bychom to trénovali), nemá hluboké (encyklopedické) znalosti, nehraje šachy… . spíše je všestranně šikovná.

V září jde do první třídy. Ráda bych věděla, jestli je lepší „otestovat ji pro jistotu“ v PPP, nebo v jejím příp. nechat věcem volný průběh? Myslím tím, jestli by jí „nějaké“ hodnocení z PPP mohlo pomoci, aby se ve škole nenudila? Nechci věci přeceňovat, ale ani podcenit. Je něco, na co bychom se měli zeptat (zjistit), nebo na co upozornit ve škole před vstupem do 1. třídy?

Odpověď:

Vaše dcera je zcela jistě akcelerované dítě s velkým potenciálem. Jestli je skutečně vysoce nadaná(IQ 130 a výše), nelze říci jistě, zde by muselo být vyšetření a diagnostika z PPP nebo odborníka. Navíc v tomto věku je to dost orientační.

Je zřejmé, že rozvoj dcery je dán nejen její vrozenou dispozicí, ale také velmi podnětným prostředím, které ji připravujete jako rodina. Je to vlastně ideální stav.Já osobně bych doporučil nechat dceru diagnostikovat v PPP. Výsledek buď potvrdí vysoké nadání a potom je na místě, aby měla trochu jiný program v první třídě, aby se nenudila a její potenciál nebyl brzděn.

Pokud se vysoké nadání nepotvrdí a bude to pouze akcelerovaný vývoj, tak alespoň paní učitelka bude vědět, že tam má takovéto dítě s vysokým potenciálem a bude jej zohledňovat. Je tedy dobré dobře vybírat školu a hlavně paní učitelku, která si bude vědět rady.

Samozřejmě i na vás – rodičích, zůstává zodpovědnost. Je dost pravděpodobné, že dcera bude mít potřebu se dále realizovat ve výtvarném umění, hudbě, četbě apod. Možná se díky škole objeví i další dispozice – dramatické nebo sportovní nadání.

Doporučuji dále rozvíjet a vybírat vždy to nejlepší pro dceru. Mám zde na mysli vybírat kvalitní kroužky, kvalitní lektory a učitele.


Mgr. Miloslav Hubatka

Diagnostika nadání dítěte před první třídou. Ano či ne?
Přesunout se na začátek