Hlavní stránka » Poradna » Žijeme s nadáním

Žijeme s nadáním

Recenze knihy doc.Škrábánkové z Ostravské univerzity je souhrnným dílem o rozvoji nadaných ve škole i doma

Žijeme s nadáním

Doc. Jana Škrabánková

recenze

Hned v úvodu bych rád k recenzované knize řekl jeden důležitý postřeh – tato kniha by neměla chybět v žádné škole, v žádné učitelské knihovně a u žádného ředitele školy, výchovného poradce nebo školního spec.pedagoga či psychologa. Kniha je velmi komplexním souhrnem základních didaktických informací o práci s nadanými dětmi ve výuce a v tom spatřuji její největší přínos. Jde o esenci toho nejdůležitějšího a nezbytného pro práci každého učitele. A učitelé už léta po takovéto souhrnné a zároveň přehledné knize volají.

Autorka v patnácti kapitolách jasným, přehledným a vhodně napsaným způsobem popisuje všechny důležité oblasti rozvoje a péče o nadané žáky. Od definice nadání, přes typologii a diagnostiku, až po oblast vlivu prostředí na tuto skupinu žáků. Ve své monografii se autorka v závěrečné části zabývá i vlivem a možností využití moderních technologií v práci s touto skupinou žáků. Protože považuji tuto oblast za perspektivní, kladně hodnotím začlenění této kapitoly do její práce.

Za další nemalý přínos v této práci považuji i řadu rad na podporu nadaných doma i ve škole. Tyto informace ocení samozřejmě učitelé,zejména začínající. Cenné rady a informace si odnesou i rodiče nadaných dětí. Z tohoto důvodu vidím možnost využití a vhodnosti monografie Žijeme s nadáním i u laické veřejnosti, zejména zmíněných rodičů nadaných dětí. Z vlastní praxe vím, že rodiče chtějí a hledají potřebné a kvalitní informace, ale bohužel často spíše v časopisech zábavného charakteru. Zde jsou pak informace zpravidla kusé, zavádějící, nebo jsou zaměřeny jen na jeden aspekt nadání a tím dochází k mylné interpretaci a závěrům.

Z publikace a z jejího zpracování je zřejmé, že autorka má v dané oblasti velmi bohaté zkušenosti a zúročuje zde i svoji bohatou pedagogickou praxi. Vhodné a účelné doplnění kasuistik z praxe tuto skutečnost ještě více podtrhuje. Navíc tímto dává čitateli konkrétní příklady, což usnadňuje jejich pochopení problematiky a navíc si dělá konkrétní a poměrně přesný názor na vybraný aspekt rozvoje nadaných dětí.

Mgr.Miloslav Hubatka

žijeme s nadáním

Pozn: Kniha se dá koupit v nakladatelství Karolinum