Hlavní stránka » Poradna » Zápisy do prvních tříd

Zápisy do prvních tříd

Kdy a jak probíhají zápisy do prvních tříd?

Zápisy do prvních tříd v celé ČR musí podle Školského zákona proběhnout mezi 15.lednem a 15.únorem. Konkrétní datum v tomto rozmezí si stanovuje škola a zřizovatel školy. Také forma, kterou zápisy probíhají,  může být individuální a různá. Od vážných a oficiálních ceremonií až po hravé a zábavné akce,  podobající se spíše karnevalu než vstupu do školy. Každopádně musí být termín a podmínky zápisu(spádovost aj.)  veřejně oznámeny – místní tisk, vyvěšení na škole, vystavení na webu školy a zřizovatele apod.

Do školy k zápisu se musí dostavit všechny děti- předškoláci, kterých se zápis týká, tedy i ty děti, kde rodiče  budou žádat nebo uvažují o odkladu. S sebou by měly mít rodný list dítěte.

Během zápisu rodič nebo učitel  vyplní zápisní lístek a prověří se školní zralost dítěte. Může to být, jak už bylo řečeno, různou formou – od hry až po neformální pohovor. Každopádně se posuzují tato základní kriteria:

  • Znalost základních pojmů – barvy, čísla, dny v týdnu, rodina, písmena…
  • Zda umí dítě číst nebo počítat (Pozor! Znalost nebo neznalost neurčuje,  zda je nebo není zralé, ale pouze se mapuje jeho úroveň)
  • Sociální zralost – důležitý aspekt a klíčový pro případný odklad nebo naopak nástup do první třídy
  • Zdravotní stav a případná omezení
  • Úroveň jemné motoriky, psaní, kreslení apod…
  • Úroveň řeči- správná výslovnost hlásek, srozumitelnost, komunikace ve větách a souvětích
  • Dotazů a informací může být více podle typu a zaměření školy (napřiklad zda  se již učilo cizí jazyk, hudbu ….)

 

Nedoporučuje se dítě pře zápisem trénovat  nebo cvičit na jakoukoliv dovednost a zralost. Nejsou to zkoušky a celý proces by měl být přirozený  a nestresující. Rodič si může naopak připravit i dotazy na školu, týkající se systému, koncepce, organizace vyučování apod.

 

Odklady:

Diskutované a bolestné téma. Zde je třeba říci, že o odklad žádá rodič nebo zákonný zástupce, ale rozhodnutí  vydává ředitel školy na základě odborného posudku a doporučení odborného lékaře (zdravotní důvody) nebo pedagogicko-psychologické poradny (vzdělávací a nebo sociální důvody). Předčasný nástup do první třídy může být  stejně nežádoucí a škodlivý pro rozvoj dítěte jako zbytečný odklad. Rodiče často argumentují, že znají vlastní dítě nejlépe, což je jistě pravda, ale jsou vždy skutečně odborně, nezaujatě a objektivně schopni posoudit skutečný stav věci? To si musí zodpovědět sami. Z vlastní praxe mohu jen říci, že je třeba každé dítě, každý případ posuzovat individuálně a nelze aplikovat zjednodušující globální pravidla a vzorce. Této problematice se věnujeme v dalších našich článcích.

 

Miloslav a Lenka Hubatkovi