Hlavní stránka » Poradna » Výukový program Kostra ze všech stran – skutečně úplně ze všech!!!

Výukový program Kostra ze všech stran – skutečně úplně ze všech!!!

Titul Kostra ze všech stran patří mezi kvalitní interaktivní a multimediální výukové programy, vhodné pro školy i pro domácí použití. Formou provedení i obsahem bezpochyby patří mezi ty kvalitnější a propracovanější na našem trhu. Akčnost a dynamičnost předávání informací je vynikající a tím i efektivita samotné výuky . Své místo bude mít program rovněž při individualizaci výuky, výuce talentovaných žáků a samostudiu. Za zmínku stojí i fakt, že vyšší využití programu lze dosáhnout ve spojení s prezentační technikou a hlavně s interaktivní tabulí.

Co tento výukový SW vlastně umí? Žáci mají před sebou 3D kostru člověka, kterou pouhým dotykem mohou otáčet, označovat jednotlivé její části a do detailu  rozlišovat jednotlivé kosti a kostičky. Mohou také poznávat krevní, mízní nebo nervový systém a mnoho dalších tajů lidského těla.  Součástí programu je i kontrolní test vědomostí. Samozřejmostí jsou potřebné informace a doplňující nebo rozšiřující informace k dané části těla.

Produkt Kostra ze všech stran zcela vyčerpávajícím způsobem mapuje a popisuje  lidskou kostru. Navíc 3D obrázky umožňují i pohled z různých stran a směrů. Odkazy na doplňující informace pak uživateli nabízejí další zpřesňující nebo rozšiřující informace. U testů možnost zkoušení  nabízí možnost testovat se podle kriterií, které se předem nastaví.

 

Celková navigace a prohlížení programu včetně pohybu po všech součástech je jednoduché intuitivní a přehledné. Navigaci a obsluhu tak zvládne i úplný začátečník a nehrozí , že  „zabloudí“ v programu bez možnost návratu do hlavní plochy. Naopak, jednoduchost ovládání předurčuje program pro využití i na 1.stupni ZŠ a také se hodí pro rychlý a efektivní výklad na interaktivních tabulích. Celá kostra na pravé straně  pomáhá v celkové orientaci a v hlavním okně uprostřed se pak objevuje zvětšený detail. Doplňující informace a další funkce najdete na levé straně . Dole jsou šipky, které vám umožňují otáčení částí kostry ve všech směrech a prohlížení detailu. Díky několika málo tlačítkům zcela ovládáte produkt.

Grafika ve všech svých aspektech je zcela podřízena prosté pragmatičnosti programu ,což je mu plně ke cti. Jednoduchost a snadnost umožňuje se plně soustředit na samostatnou práci a neztrácet čas a energii blouděním nebo složitou volbou funkcí a nástrojů programu.  Program je po této stránce vynikající.

Obsah i forma zpracování plně odpovídá věku žáků, kterým je produkt určen. Nenajdeme tam příliš odborné a odtažité informace nevhodné pro ZŠ  a výrobce se rovněž vyhnul infantilním prvkům, které  často produkty určené ZŠ provázejí. V této formě bude produkt u žáků oblíben.

Vzhledem k charakteru produktu – interaktivní, multimediální encyklopedie lidské kostry, je aktivizace žáka velmi vysoká. Možnost samostatné volby, pohybu a zkoušení umožňuje žákovi se  zcela samostatně pohybovat po programu, vyhledávat a ihned se dovídat správné informace. Navigace tomu rovněž napomáhá. Žák může zcela samostatně plnit zadané úkoly, testovat se a vyhledávat informace.

Z hlediska didaktiky a metodologie je CD ROM Kostra ze všech stran velmi dobře připraven na široké využití metod i forem výuky. Od pasivních metod (výklad apod.), až po aktivizující metody , kdy žák zcela samostatně nebo ve skupině plní zadané úkoly nebo  řeší problémy. Program pamatoval i na upevňování učiva, zpětnou vazbu a další důležité aspekty výuky.

 

Poznámka pro školy: Interaktivní tabule mají ve výuce široké použití. Mimo jiné nám umožňují efektivně využít nejrůznější multimediální tituly a výukový SW.

Kostra ze všech stran je právě  jeden z těchto interaktivních a multimediálních titulů, jehož plné využití a přednosti konečně vyzní až v kombinaci s interaktivní tabulí. Jeho plné nasazení ve výuce bylo dosud  problematické a  použití jen s dataprojektorem a nebo v počítačové učebně nebylo to pravé ořechové.

Mgr.Miloslav Hubatka

Více informací ZDE