Hlavní stránka » Rozvíjíme potenciál » Výukové software pro předškolní a mladší školí věk – Edice Chytré dítě

Výukové software pro předškolní a mladší školí věk – Edice Chytré dítě

Chtěli bychom Vám představit zajímavé produkty z produkce českého výrobce výukového SW firmu Multimedia ART, která se zaměřila na produkty pro děti předškolní a na mladší školní věk – 1.-5.třída. Tyto počítačové výukové programy a hry jsou určeny nejen nadaným dětem ve škole, doma i v mateřské škole.

Tituly  z edice Chytré dítě nejsou až tak příliš známé a nutno říci, že neprávem. Také je nenajdete v supermarketech. Každopádně stojí za pozornost protože mají vynikající didaktické vlastnosti a jsou oblíbeny i u dětí. Svoje dobré zkušenosti s používáním těchto programů ve výuce má i celá řada škol. Osvědčily se nejen u dětí nadaných, ale i při reedukaci u poruch učení. Výborné výsledky s použitím ve výuce mají tyto výukové programy v kombinaci s interaktivníma tabulemi. Právě vysoký stupeň interaktivity vedoucí k aktivitě žáka je silnou stránkou těchto titulů.

Řada pro mateřské školy a předškolní věk:

Pro nejmenší – Je prvním seznámením malého dítěte s počítačem. Začíná úlohou koordinace ruky s myší na obrazovce. Další úlohy (hry) rozvíjí myšlení, logické uvažování, poznání základních jevů, barev, zdokonalení řeči – pojmenování předmětů. Obsahuje zvuky prostředí, říkanky, které mohou děti opakovat. Jako všechny tituly této řady mají u dětí oblíbenou grafiku.

Hry pro rozvoj myšlení a řeči. Cvičení paměti, postřehu a myšlení. Podpora psychických funkcí pro nejmenší děti. Příprava na školu.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD a další ocenění za nejlepší české multimediální dílo  - Best Czech Multimedia

Naslouchej a hrej si. Trénink sluchového rozlišování a sluchové paměti pomáhá při učení všech předmětů a je důležitý při výuce cizích jazyků. Pro skupiny dětí od 3 -7 let a 7 – 12 let.

Titul dostal ocenění Ministerstva školství –  Křišťálová tužka a ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD.

Než začne matematika. Hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matematiky v 1. třídě, vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět.

Řada pro školy a pro děti od první do páté třídy

Matematika 1. Od vytváření číselných představ k požadavkům 1. a 2. třídy ZŠ. Číselné představy jsou budovány pomocí obrázků a animací. Děti svojí činností si aktivně vytváří nejen pojem čísla, ale i základní početní operace s nimi.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD.

Matematika 2+3 je pro 2. a 3. třídu ZŠ. Velká část z obsahu je věnována geometrii jako základu rozvoje matematického myšlení a představivosti. Opět jako v Matematice 1 jsou zde předvedeny dynamické modely početních operací (násobení, chod hodin a j.)

Nechybí ani velké množství variací příkladů k procvičování. Matematika 2+3 umožňuje hlubší a tvořivé pochopení matematiky, učí děti přemýšlet a řešit problémy, nejen mechanicky počítat.

Matematika  4+5 vysvětluje matematické pojmy, postupy a cvičení 4. a 5. třídy texty, nákresy a animacemi. Je netradičně zpracovaná použitím situačních komiksových obrázků, které zvyšují zájem dětí a spolu s animacemi odlehčují obsah učiva. Stejně jako předešlé tituly vede děti k přemýšlení a objevování.

Slabikář - Multimediální učebnice čtení, přizpůsobená dětem různé úrovně schopností. Ozvučení všech písmen, slabik, slov a množství obrázků poskytuje vyčerpávající možnosti, jak pomoci dětem zvládnout čtení i psaní slov.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD.

Čítanka z řady Chytré dítě je pokračováním úspěšného Slabikáře. Je to rozsáhlý projekt, který formou hry a činnosti zabraňuje mechanickému čtení. Čítanka umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte. Rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí vyjadřovací schopnosti a procvičuje gramatické jevy. Obsahuje úlohy pro společnou práci učitele s dětmi (zvlášť vhodné pro interaktivní tabule) i úlohy pro samostatnou práci žáka.

ENGLISH – Angličtina pro nejmenší

Je určena dětem od 3. let a také starším dětem, které se začínají učit angličtinu. Předností a novinkou titulu je nová metoda výuky, která není založena na překládání slov, ale na intuitivní rozumové činnosti dětí tak, jako se učí svoji mateřštinu.

Děti si zafixují slova pomocí obrázků a zvuků. Výhodou je, že se mohou hrou učit samy i bez zásahu rodičů a učitelů.

Samozřejmě pomoc a podpora rodičů je užitečná. Stále více si uvědomujeme, že aktivní znalost cizího jazyka a angličtiny především bude rovněž mít pozitivní vliv pro budoucí úspěšnost ve studiu i životě. Základy se pokládají tedy velmi brzy, ale pozor! Základy by měly být kvalitní a správné. Špatnými vzorci výuky a špatnými návyky můžeme mnohé pokazit. Tento titul by měl být především doplňkem ke kvalitní výuce v MŠ nebo ve školách,nikoliv náhradou kvalitního lektora či učitele. Každopádně je tento titul namluvený rodilým mluvčím a didakticky vychází z nejnovějších poznatků z oblasti výuky cizího jazyka u nejmenších dětí.

DICTIONARY – mluvící obrázkový slovník

Doplňuje výše uvedený titul. Je vhodný jako pomůcka k jakékoli výuce Angličtiny. V 36 kategoriích obsahuje 700 obrázků a k nim zvuků, namluvených rodilým mluvčím.

Oba tituly jsou určené pro výuku angličtiny v MŠ a ZŠ. Jsou vhodné i pro děti, které ještě neumějí číst (spojení obrázek – zvuk). Všechny pojmy jsou současně vyjádřeny obrazem, zvukem a volitelně textem. Učitelům slouží jako učební pomůcka, kterou tvořivě uplatní ve své práci. Tento titul je vhodným doplňkem do škol, opět ve spojení s interaktivní tabulí a kvalitním ozvučením, které přináší. Doma je zase vhodným rozšířením pro děti, které prokazují v oblasti jazyků nadání a vyšší zájem a výkony.

IQ hry – novinka

Zcela nový titul rozšířil řadu výjimečných titulů pro děti od 5 let. Autoři se zaměřili na oblast ne zcela zpracovanou, ale velmi vhodnou a žádanou – oblast rozvoje IQ dětí, resp. oblast myšlení a oblasti, které s inteligencí souvisí – podpora paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace, rychlosti myšlení a správného rozhodování.

Inteligence jako schopnost člověka poznávat souvislosti věcí a efektivně řešit úkoly a situace se rozvíjí a upevňuje od narození. Správným tréninkem se dá dosáhnout její vyšší úrovně. IQ-HRY nabízí soubor her, které u dětí podpoří rozvoj jejich paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace i rychlosti myšlení a správného rozhodování.

Úlohy mají tři stupně obtížnosti, znázorněné ikonkou dole na obrazovce – A, 1,2,3. Stupeň 1 je určen pro děti od 5 let. A – určuje automatický výběr úloh podle schopnosti správně úlohy řešit. Po dvou správně vyřešených úlohách na nejnižším stupni 1 budou automaticky následovat úlohy stupně 2 a pak stupně 3. Jistě některé náročné úkoly zaujmou velké děti i dospělé.

Ceník výukových programů.

Chytré dítě

 

 

 

Titul

Cena za ks

školní.

multilicence

poznámka

Obsah

Pro nejmenší

495

1150

Pro předškolní děti

Příprava školní zralosti

Čítanka

580

1490

První a druhá třída

Rozvoj čtení a slovní zásoby

Než začne Matematika

495

1150

od 3 do 7 let

Matematické hry pro rozvoj logiky, předčíselné představy

Chytré dítě – hry

495

1150

od 3 do 7 let

Hry na rozvoj paměti, řeči a myšlení

Naslouchej a hrej si

495

1150

od 3 do 7 let

Hty pro rozvoj sluchové paměti

Slabikář

495

1150

pro předškolní děti+ 1.třída

Program na rozvoj čtení od MŠ

Matematika 1

370

1150

Matematika pro první třídu

Matematika názorně a jednoduše pro 1.třídu a začátek 2.

Matematika 2+3

495

1150

Matematika pro 2+3 třídu

Matematika pro 2. a 3.třídu

Matematika 4+5

495

1490

Matematika pro 4 + 5 třídu

Matematika pro 4. a 5.třídu a začátek 6.třídy vč.geometrie

Produkty jsou vhodné pro nadané děti i pro SPU. Rozsah učiva je širší a lze diferencovat

Objednat lze v našem e-shopu nebo na adrese hubatka@evokace.cz

Mgr.Miloslav Hubatka