Hlavní stránka » Poradna » Vrácení dítěte do mateřské školy

Vrácení dítěte do mateřské školy

Slyšela jsem, že je možné vrátit dítě z první třídy do mateřské školy. Je to opravdu možné? A jak postupovat?

Ano je skutečně možné ve výjimečných případech  vrátit dítě z první třídy do mateřské školy. Většinou se tomu děje maximálně do konce prvního čtvrtletí školního roku, kde se již objeví takové důvody, které potom vedou k tomuto kroku, tedy vrácení dítěte do MŠ. Důvodů může být několik. Zde jsou některé častější:

  • Zdravotní problémy, nemoc nebo úraz způsobující velkou absenci a velké mezery v základním učivu, kde dohánění učiva by bylo na úkor dítěte.
  • U žáků cizinců kde ještě slovní zásoba a porozumění je tak malé, že návrat do školky je menší zlo a odložení o rok má pozitivní dopad na zkvalitnění porozumění a komunikace v češtině
  • Špatný odhad školní zralosti a předčasný nástup do školy.  Jde o nejčastější důvod vrácení dítěte do školky. Již v prvních měsících se ukáže, že dítě ještě není školu zralé. Zde zdůrazňuji, že  jde především o sociální nezralost, dítě je hravé, neudrží pozornost a mnohdy i na konci vyučování je tak unavené, že není schopno efektivně pracovat.

 

Důvodů může být samozřejmě více. Také je třeba říci, že je třeba zvážit všechny aspekty a okolnosti a vybrat tu nejlepší variantu především pro dítě. Rozhodně není důvod k vrácení do MŠ neprospěch ve škole.  Občas o vrácení dítěte do školky žádají rodiče, kterým se nechce s dětmi v první třídě systematicky a pravidelně pracovat ( a v první třídě je systematická domácí příprava do školy  nezbytná) a raději volí pohodlnou a z jejich pohledu snadnou volbu – vrácení do MŠ. Na druhou stranu se rodiče často vrácení do MŠ zbytečně brání a mají neoprávněný pocit, že je to nálepka pro hloupé nebo slabé dítě a hlavním důvodem odmítání je obava „co tomu řeknou sousedé“.

Z vlastní praxe vím, že když třídní učitelka navrhla řešení v podobě vrácení do školky, tak vždy šlo o oprávněný návrh a když byl realizován, tak velmi dítěti pomohl. Tyto případy jsou skutečně ojedinělé, neboť posouzení školní zralosti bývá většinou správné, ale i výjimky se stávají a je třeba na ně reagovat.

 

Příběh chlapce narozeného v květnu začal tím, že už od třetího týdne v září nestíhal tempo svých spolužáků a už po třetí hodině byl tak unavený, že nebyl schopen udržet pozornost. S udržením pozornosti měl ale problémy od samého počátku. Vypětím sil byl schopen se soustředit na úkol maximálně 5 minut a to ho ještě musel bavit. Problém byl v tom, že jej skoro nic nebavilo a raději si hrál s autíčky nebo panáčky pod lavicí. Samozřejmě postupně zaostával více a více za svými spolužáky a tím více pozbýval snahu něco ve škole dělat. Na konci října byla situace kritická a i rodiče byli nešťastní, neboť i když byl chlapec jinak inteligentní a bystrý, nechtěl doma dělat domácí úkoly, číst nebo se jinak připravovat do školy. Nakonec se po dohodě s rodiči vrátil do školky a příští rok nastoupil do školy znovu. Za ten rok udělal takový pokrok, že v nové první třídě neměl žádné větší  problémy, naopak patří k těm šikovnějším ve třídě. Navštěvuje kroužky a školu zvládá velmi dobře.

Opačný příběh jiného chlapce měl podobné důvody a průběh. Jen s tím rozdílem, že rodiče nesouhlasili s návratem do školky a trvaly na setrvání v dané třídě. Hlavní důvod jejich rozhodnutí nám nebyl znám, ale osobně se domnívám, že to bylo hlavně kvůli řečem sousedek a kamarádek. Navíc byl tento chlapec velmi drobný a skutečně i svým zjevem vypadal jako školkáček.  Při cestě do školy vypadal zezadu jako aktovka s nožičkami. Nakonec první třídu zvládl s průměrným prospěchem. V druhém pololetí se situace zlepšila a také díky  trpělivosti paní učitelky  se vše zvládlo. Nyní je již tento chlapec ve vyšším ročníku, ale vždy patří k těm nejpomalejším a nejslabším ve třídě. Ne že by byl hloupý, ale prostě i pouhým okem je vidět, že vývojově je oproti svým spolužákům pozadu. Prostě mu ten rok chybí. Jeho šance zažít úspěch je zbytečně malá a velmi omezená. A do puberty to nemá šanci srovnat. Rodiče jej na celou školní docházku odsoudili do role outsidera.

 

Jak postupovat v případě, že chcete dítě vrátit do MŠ?

1.Poraďte se třídní učitelkou a s vedením školy.

2. Podejte písemnou žádost řediteli školy

3. Je dobré se poradit i s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo v případě zdravotních problémů s odborným lékařem

4. Po kladném rozhodnutí ředitele školy nastupuje do MŠ a je automaticky zapsáno do první třídy v následujícím školním roce na stejné škole.

Mgr.Miloslav Hubatka