Hlavní stránka » Poradna » Věda hrou

Věda hrou

Věda hrou je multimediální interaktivní učebnice rozličných vědeckých principů z nejrůznějších oborů – fyziky, mechaniky, chemie aj. pro nejmenší „vědátory“.

Na jednoduchých animacích a názorných obrázcích doprovázených zvukovým výkladem se děti seznamují s informacemi, vědeckými principy a způsoby bádání. Věda hrou jde napříč různými vědními obory a stejně tak se dotýká i několika vyučovacích předmětů. Zejména se jedná o prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Tedy o předměty spíše přírodovědné na 1.stupni ZŠ. Forma a obsah CD jej předesílají jako doplněk výuky, kde učitel nebo rodič získává praktického pomocníka, jak některé vědecké principy snáze a názorně přiblížit svým dětem, aby je lépe pochopily. Program ve svém obsahu jde nad rámec základních učebních osnov ve školách. Aby byl program efektivněji využitelný nejen pro výuku, lze využít pracovní listy, které se hodí pro první projekty a laboratorní práce  mladých vědců.

Program je určen pro děti od 5 do cca 11 let, tedy asi do 5. třídy ZŠ. Díky intuitivnímu ovládání zvládnou obsluhu programu i mladší uživatelé, tedy  třeba i prvňáčci. Věku odpovídá jak obsahová, tak formální stránka. Líbivá a účelná grafika rovněž odpovídá dané věkové skupině. Obsah a jeho prezentace plně respektuje úroveň poznání a věkové možnosti dětí. Ovládání programu je snadné a intuitivní. Je zřejmě, že výrobce se snažil o jednoduché ovládání a snadný  pohyb po programu. I začátečník bez větších znalostí ovládání PC se velice brzy  zorientuje a zvládne celý  program. Grafika programu je líbivá, mnohé nápady neotřelé a vtipné. Zároveň je zachována účelnost a praktičnost. Domnívám se, že je celková estetika vkusná a přiměřená věku dětí.

 

Výrazným aspektem programu je skutečnost, že je kladen důraz na aktivitu dítěte. Díky interaktivní formě  je dítě vtaženo do děje programu a efektivita učení je vyšší než u pouhého pasivního prohlížení. Navíc možnost udělat si podle návodu vlastní pokusy a vést si o nich záznamy a rovněž forma prezentace některých údajů učí žáka nejen o problému přemýšlet, ale také tvořit i používat projekty a systematicky „vědecky“ pracovat. Získá tak první, byť zjednodušené návyky, které se mu budou později při studiu hodit.

 

 

Z pohledu školy a výuky je zřejmé, že program je postaven především na  interakci žák – počítač a hlavním činitelem je právě aktivní žák. Program ale lze použít zcela bez obtíží ve skupinové výuce nebo při projektovém vyučování, kde skupiny žáků plní předem stanovený „vědecký“ úkol a řešení programu jim nabízí obsah programu.(Možno využít tisk pracovních listů pro školy).  Rovněž se zcela nabízí využití programu při projekci nebo prezentaci daného probíraného principu pro celou třídu. Velmi efektivně funguje, když učitel jako doplněk výkladu pustí část programu, která probíranou látku vysvětluje. Zde je zřejmé, že lze program Věda hrou účelně a vhodně využívat na interaktivních tabulích.

 

Domnívám se, že titul Věda hrou je svým obsahem i svým provedením velmi zajímavý titul, hodící se jak pro využití ve školství, tak pro domácí samostudium. Žáci zde najdou odpovědi na mnohé otázky především z oblasti přírodních věd.

 

Mgr.Miloslav Hubatka