Hlavní stránka » Poradna » Talnet – příležitost pro talentované děti a mládež

Talnet – příležitost pro talentované děti a mládež

Projekt pro rozvoj talentovaných žáků a studentů středních, ale i základních škol

Pro talenty, kteří jsou v oboru přírodních věd dále než jejich vrstevníci ve škole, kteří žádají individuální přístup a touží po kontaktech s lidmi stejného zaměření, připravil projekt Talnet opět několik novinek.
Do 24. 9. 2011 se mohou přihlásit do některé z aktivit, umožňující jim rozšíření vlastního obzoru, volbu přístupu a možnost klást otázky, na které nenacházejí u svých učitelů z různých důvodů odpovědi. Talnet nabízí účast ve 28 online kurzech (T-kurzech), které mohou zájemci studovat dle svých časových možností, v oborech, jež si sami zvolí a v nichž mohou využít potenciál expertů – instruktorů, kteří se těší na každý zvídavý dotaz. Účastníci z T-kurzů si mohou dále vybrat z nabídky T-exkurzí, soustředění, mohou se zúčastnit mezinárodních aktivit i speciálního workshopu Light designu připraveného ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT.
T-kurzy jsou určeny pro věk 13 – 19 let, ale přihlásit se mohou i mladší nadané děti. Aktivity jsou připraveny tak, že kromě odborných znalostí mají účastníci možnost pracovat i na rozvoji dalších stránek své osobnosti. Při diskuzích a obhajobách seminárních prací uplatní schopnost vyjadřování, prosemináře jsou zaměřeny na kritické myšlení a vedení diskuze, na soustředěních je možnost rozvinout schopnost prezentace, je připravena sada testů osobnosti a možnost poradenství zkušených psychologů.
Do některých aktivit je možno se přihlásit i bez účasti v T-kurzech. Při velkém zájmu však mají přednost studující z kurzů. Vice informací a přihlášku najdete na www.talnet.cz