Hlavní stránka » Poradna » Staň se Světošlápkem

Staň se Světošlápkem

Multimediální interaktivní cestovatelská encyklopedie pro děti

Toto CD je určeno pro děti od 6  do 11 let. Obsahem je učivo odpovídající některým celkům z předmětů vlastivěda a prvouka(člověk a jeho svět) pro 1.stupeň ZŠ. Tento program  v některých případech jde i nad rámec povinného učiva. V části „Hry“ je, mimo jiné,  příjemná část pro děti, jak se naučit snadno světovým stranám.

Aktivní zapojení dítěte je velmi vysoké. V úvodu si děti vyplní cestovní pas, do kterého později sbírají razítka z navštívených zemí. Dále mohou sbírat nálepky různých zvířat do sešitu, posílat pohlednice z neobyčejných míst světa, které se jim shromažďují na nástěnce v pokojíčku.

Ke shromáždění potřebných informací vede vždy několik cest:

a)       Dobrodružná cesta přes mapu světa, která nám poskytne náhodné informace. Můžeme cestovat šipkou, kliknutí na ikonku nám rozvede informace  zvukově i písemně. Při kliknutí na obrázek se krátce přehraje typický úryvek  písně z dané země. Pohybovat se ale můžeme  i letadlem, lodí, ponorkou či raketou.

b)       Utříděné informace – cestou výběru z menu, které je neustále viditelné a snadno dostupné.

c)       Kombinovaná cesta – čtyři pokojíky, kterými se také dostaneme k informacím, popř. jen k zábavě. Některé obrázky jsou zde pouze animované a slouží pouze k oživení a zábavě.

 

Způsob uspořádání CD podporuje u dětí cílevědomost, důslednost a schopnost dokončit úkol v delším časovém plánu. K předání informací používá převážně metodu výkladu, popř. videoukázky spojené s výkladem. Přesto způsobem, jakým si děti vyhledávají a třídí informace, velmi podporuje jejich logické uvažování. Vzhledem k rozmanitosti možností práce s CD je podporován jakýkoli myšlenkový proces, zejména pak postup srovnávací a analyticko- syntetický. Podporuje schopnost samostatně pracovat a nacházet individuální cesty.  Ve vyučování je program nejlépe využitelný při motivaci, expozici či fixaci učiva a informací.

 

Informace jsou podány přiměřeně věku dětí. Objem vědomostí je v souladu s věkem a i způsob a  rozsah je zcela přizpůsoben dané věkové skupině. Žáci se učí stále něco nového, ale v žádném případě nejsou zahlceni odbornými něco cizími názvy či detaily, které by způsobily nepochopení úkolu, tématu apod.

 

Toto CD není k testování nebo zkoušení vědomostí, nečiní si tedy nároky hodnotit znalosti dětí. Plní jednoznačně funkci informativní a naučnou. Dítě pouze může vyhodnotit, které země „navštívilo“ a jakým způsobem se pohybovalo. Zpětná vazba je dána spíše jeho putováním a poznáváním, přičemž lze respektovat hloubku zájmu dítěte stejně jako i věk. Prvňáček či druhák si odnese jiné poznatky než třeba jeho o dva roky starší sourozenec nebo spolužák.

Jsou zde pěkně zpracovány informace o známých stavbách, zvířatech, lidech i přírodních úkazech, a to jednoduchou a stručnou formou, doplněnou vždy obrázkem, popř. videoklipem. Získat můžeme i informace o jednotlivých zemích, světadílech a oceánech. Množství informací je limitováno věkovou hranicí cílové skupiny uživatelů (5-11 let). Z pohledu dětí tohoto věku můžeme říci, že informací je hodně a stále lze objevovat něco nového.

 

Informace jsou obsahově správné, věku dětí přiměřené. Nebyly nalezeny žádné obsahové chyby. Data  a informace jsou mezi sebou provázána, takže je možné  odskakovat do dalších oken s rozšiřujícími informacemi, vracet se zpět. Rovněž je také možné využít rejstříku a dostat se k požadovanému heslu přímo. Je zde také možnost individuálního nastavení, kopírování, automatického výkladu,naváděcí zvuky, rozvinutí mapy, vymazání nálepek, pasu, smazání dalších uživatelů, možnost tisku slepých map, obrázků.

Grafika je účelná, ačkoliv některé animace slouží pouze ke zpestření programu. K individuálnímu studiu je CD vhodné pro děti např. se sluchovým postižením, neboť je vhodně doplněno i písemným projevem. Děti s obtížemi ve čtení uvítají zase zvuk.  Esteticky je program poutavý a kvalitní. Grafické provedení , ale i vtipnost a nápaditost některých částí programu činí titul zajímavý a především poutavý.  Forma provedení rovněž vtáhne žáka do děje a nenásilnou formou jej baví a učí.

Pro výuku jsou vhodné poutavé interaktivní klipy, tisk map i slepých map,  kvalitní zvuk i kvalitně čtená nápověda.   Zejména učiteli usnadňuje přípravu na vyučování systém slepých map.  Možnost tvorby individuálních příprav. Pro děti atraktivní možnost a motivace k zájmu o informace o světě. Tento program je velmi vhodný pro výuku s interaktivními tabulemi jako doplňující nebo rozšiřující učivo pro první stupeň ZŠ. Některé jednotlivé aplikace se dají využít při hromadném vyučování jako základní učivo: Česká republika – státní hymna, hlavní město, velká města, řeka, nejvyšší hora, vzdálenosti pěšky, letadlem, autem. Jiné spíše jako učivo doplňkové či motivační.

Rovněž se hodí jako doplněk při skupinovém nebo projektovém vyučování.

 

Program lze považovat za dobrý výukový program pro doplnění a rozšíření učiva prvouky a vlastivědy  na 1.stupni ZŠ. Vysoká míra multimediálnosti a interaktivity  zvýrazňuje výhody počítačového programu  a umožňuje spojení hry a výuky. Také zde hraje roli i možnost individuálního přístupu žáka jak pro děti s poruchami učení, tak pro žáky nadané se zvýšeným zájmem o dané téma – zeměpis.

 

Mgr.Lenka Hubatková

Více o titulu ZDE