Hlavní stránka » Poradna » Rozviňte matematické nadání svých dětí – vyzkoušejte výukový program Matematika 4+5 z edice Chytré dítě.

Rozviňte matematické nadání svých dětí – vyzkoušejte výukový program Matematika 4+5 z edice Chytré dítě.

Výukový program Matematika 4 a 5 z edice Chytré dítě je kvalitní multimediální a interaktivní software a právem získal ocenění Křišťálová tužka jako nejlepší český výukový program. Jeho grafické a především didaktické vlastnosti nutno vysoce ocenit a práce s takovýmto programem je příjemná a hlavně efektivní. Navíc nám autorka ukazuje, že i tak nepopulární předmět jako je matematika je možné učit zajímavě a poutavě. Program staví na názornosti a vychází z každodenního života.

Program je úzce zaměřen na matematiku čtvrtého a pátého ročníku základní školy. Toto téma však zpracovává kompletně a nezapomíná na různé aspekty matematiky a její aplikace v praxi. Forma zpracování i výkladu učiva plně odpovídá věku a zájmu žáků. Je zřejmé, že výrobce měl při  vývoji programu na paměti, komu je především program určen a to se mu podařilo velmi dobře postihnout.

Matematika 4+5 je svým charakterem  postavena na interakci. Aktivita žáka je tedy vysoká a je dostatečná i názornost a zpětná vazba. Animace dále umocňují proces učení a  samozřejmostí je i kvíz na otestování vědomostí a v případě neznalosti správné odpovědi možnost snadného návratu do hlavní části programu, kde si žák musí vysledovat správnou odpověď. Proces učení je tedy skutečně aktivní a nechybí i didaktické hry – detektivní příklady.

Výukový program matematika 4+5 svým charakterem i zpracováním evokuje širokou paletu metod a forem. Převládají samozřejmě  aktivní metody, zvyšující efektivitu učení. Program se hodí pro výuku ve škole, v matematických  i dyslektických kroužcích a samozřejmě i pro výuku a procvičování učiva doma.

Zpětná vazba pro žáka je především u testové a kvízové části, kde  si žák ověřuje své znalosti a pochopení učiva. Díky již zmíněným názorným animacím, které si žák v případě potřeby může znovu a znovu přehrá,t je rovněž umožněna zpětná vazba.

Program je plně multimediální. Kromě doprovodných zvuků a hudby, která se může kdykoliv snadno vypnout tlačítkem v dolní části obrazovky ,je zde i mluvené slovo  v podobě průvodců – Bartíků, plnící  funkci výkladovou, informační a pomocnou. Tato forma odpovídá věku uživatelů, kterým je program určen.

Program má vynikající navigační prvky. Jednak  jednoduchost a přehlednost a jednak maximální názornost. To jsou, mimo jiné, silné stránky programu. V dolní části obrazovky najdeme nejen snadný odskok do hlavního menu, ale jsou zde i prvky k ovládání animace a přechodu k dalším částem programu. Navigace je intuitivní a i úplný začátečník dokáže ovládat program během několika minut.

Líbivá a nevtíravá grafika odpovídající věku žáků pomáhá snadnému ovládání, ale také nijak neruší hlavní část výkladu učiva ve zlatém řezu obrazovky. Zde se odehrávají především animované situace z oblasti matematiky a geometrie. Grafické zpracování evokuje situace a  předměty z každodenní praxe, což přibližuje matematiku žákům. Kreslení Bajtíci – pomocníci , potom fungují jako nápověda nebo zpřesnění výkladu a vysvětlení probíraného jevu. I tento nenásilný prvek má mnohem větší didaktický vliv než by se na první pohled zdálo.

Celkový estetický vliv a dojem programu je příznivý a příjemný.  Nenásilná a vkusná grafika a grafické prvky způsobuji, že si program hned na počátku všichni uživatelé oblíbí. A to bez rozdílu věku. Program má ještě jeden velký klad a to formu zpracování , vycházející z „matematické problematiky všedního dne“ ,navíc okořeněnou i trochou humoru.

 

Závěrem lze říci, že program je vhodný pro rozvoj znalostí a dovedností z oboru matematiky na prvním stupni ZŠ. Ve školách je hojně používán a oblíben. S úspěchem je používán nejen u žáků s SPU, především dyskalkulie, ale také u žáků  nadaných a u žáků s velkým zájmem o matematiku. Zde ho lze „vyzkoušet“ , nebo jeho části,  i v  nižším ročníku, například ve třetích třídách.

Více o programu ZDE

 

 

Mgr. Miloslav Hubatka