Hlavní stránka » Rozvíjíme potenciál » Rozvíjet nadání nebo vylepšovat slabé stránky?

Rozvíjet nadání nebo vylepšovat slabé stránky?

Zdá se Vám tato otázka zbytečná nebo nelogická? Přesto jde o častý problém u rodičů nadaných dětí a nejen u nich. Mnohdy jsou ambice rodičů a snaha o školní úspěšnost za každou cenu velkou brzdou pro samotné děti.

Velmi častý  model řešení problémů, který rodiče používají, spočívá v tom, že se rodiče za každou cenu snaží vylepšit výsledky nebo prospěch dětí, se kterým nejsou spokojeni.

Prostě nadané dítě, které mělo stále samé jedničky či vyznamenání se najednou objeví s vysvědčením, kde je najednou více dvojek nebo dokonce i horší známka z nějakého předmětu. A teď to začne. Rodiče začnou „tlačit“ na dítě, aby si vše opravilo a svůj prospěch dostalo do původního stavu. Jenže ne vždy se to podaří a nezřídka se situace i zhorší. Nebo se prospěch sice zlepší, ale dítě za to platí demotivací a odporem k danému předmětu či oboru. Také se stává, že se dítě sice v požadované oblasti zlepší, ale je to na úkor ostatních, tedy tam, kde dosud silně vynikalo a kde se nyní stává jen nadprůměrné nebo průměrné. Rodiče tak sice dosáhnou vyrovnaných výsledků, ale de facto odsuzují své dítě k průměrnosti.

Je tento postup správný?

Jednoznačně není. S postupujícím věkem se zvyšuje náročnost a obtížnost vyučovacích předmětů. Dále se stále více vaše dítě profiluje a zaměřuje na určité obory a oblasti, které jej baví a kde zpravidla zažívá úspěch, což jej  více motivuje dále se v této oblasti zlepšovat. Zákonitě však jiné oblasti jsou odsunuty na vedlejší kolej a zde potom kvalita klesá. Zejména v období prepuberty a puberty je tento jev silnější a více zřejmý.

Navrhujeme některá  řešení a nabízíme možné pohledy na tento problém:

  • Uvědomte si, že málokteré dítě exceluje úplně ve všech oblastech a s postupujícím věkem se některé vlastnosti, dovednosti, dispozice a druhy talentu budou rozvíjet více, rychleji a tím pádem budou dítě i více bavit.
  • Smiřte se se skutečností, že Vaše dítě nebude premiant ve všem, ale je dobré jen v něčem
  • Zaměřte se na oblast, která ho baví, kde zažívá úspěch, radost a uspokojení. Nesnižujte jeho potenciál tím, že jej budete „předělávat“  a nutit na oblast, která nehraje prim.
  • Uvědomte si, že pokud nebude dítě zažívat úspěch v nějaké oblasti (sport, hudba, jazyky ….cokoliv), najde si časem jinou oblast – náhražku (cigarety, alkohol, drogy…)
  • Samozřejmě, že nemůže zcela ignorovat známky nebo prospěch v neoblíbeném předmětu. To by byl zase druhý extrém a také špatný, ale stanovte si společně hranice, míru, mantinely, které budete důsledně vyžadovat.
  • Naučte své dítě znát svoji hodnotu a reálné možnosti. Špatné je podceňování i růžové brýle. Naučte jej, že v této oblasti je dobrý, v této výjimečný  no a v této holt průměrný nebo i hůře. Reálný pohled zamezí zbytečným zklamáním a třeba i zbytečným mindrákům.
  • Podpořte své dítě i v oblastech, kde se mu nedaří. Vyjádřete mu důvěru a  to, že i případný neúspěch a horší výsledky nic nezmění v tom, že jej máte rádi a neovlivňuje to vaše dobré vzájemné vztahy- je to nejlepší prevence nežádoucích projevů chování.
  • Naopak v oblastech, kde se projevuje jeho nadání a talent nedovolte sklouznout k průměrnosti, nedovolte lenosti a jiným negativním jevům zastavit a zničit potenciál dítěte. Zejména v pubertě hrozí nebezpečí, že s oblastí, kde dosud zažívalo úspěch a radost skončí a zanevře na ni. Důvodů může být více – dočasný neúspěch, konflikt s trenérem, učitelem, kamarádem, týmem… Pak dochází k tomu, že nadějný talent před vrcholem selhává a končí. Zbytečně. Není dobré příliš tlačit a nutit do čehokoliv, ale také není dobré dovolit utéci při prvním neúspěchu nebo jiných problémech. Ve třinácti, čtrnácti letech žádné dítě neví, co je pro něj dobré a zde musí pomoci rodič. Přiměřený tlak a donucení vytrvat, nevzdát se a zabojovat ,je stejně důležitá vlastnost pro život a úspěch jako jiná.

 

Závěr pro všechny rodiče. Poznejte silné stránky svého dítěte. Odhalte jeho faktor X. Naučte jej se dívat na sebe reálně a  připravte mu podnětné prostředí. Naučte jej, že v něčem bude lepší a v něčem ne. Nesnižujte mu laťku zbytečně a nedávejte ani nereálné cíle. Že to není snadné? Nikdo nikdy netvrdil, že je, ale pokud se Vám to podaří, uděláte pro úspěšnost a rozvoj svého dítěte více, než si myslíte.

 

Mgr. Miloslav Hubatka