Jak rozvíjet děti před nástupem do první třídy a podporovat tak rozvoj jejich nadání a talentu?

Častá otázka rodičů malých dětí je, jak mohou přispět k rozvoji svých dětí a jaké prostředky při tom použít? Také je k této otázce vede obava z úspěšnosti při nástupu do školy a snaha eliminovat nežádoucí stres a problémy. Je celá řada návodů a doporučení. Vybrali jsme některé...
Číst více »

Jak své dítě naučit zodpovědnosti

Myslíte, že byste se naučili hrát dobře tenis pouhým sledováním televize a tím, že Vás seznámím s pravidly? To by byl jistě velký omyl. Jediná možnost, jak se naučit hrát tento sport kvalitně je ta, že vyběhneme na kurt a zkusíme pravidelně a důsledně trénovat. Stejné je to...
Číst více »

Zítra již může být pozdě aneb „Proč je důležité vést děti intenzivně k hudbě od nejranějšího věku?“

Není to tak dávno, co se věřilo, že právě narozené dítě nic nevnímá, nechápe a necítí. Opak je pravdou: již bezprostředně po narození mozek dítěte pracuje na plné obrátky. Jeho kapacita učit se novým věcem v prvních týdnech a měsících po narození je obdivuhodná. Co je však nejpodstatnější,...
Číst více »

Je Vaše dítě pro školu skutečně zralé?

Rodiče, chcete, aby Vaše dítě mělo nadprůměrné vědomosti nebo aby bylo úspěšné ve škole i v životě? Zdánlivě to vypadá, že je to jednoduché a obě části přece patří logicky k sobě a mělo by to tak také být. Mělo by… ale bohužel neznamená, že to tak vždy...
Číst více »

Mind Maps – Myšlenkové a mentální mapy – Co to je?

Myšlenkové a mentální mapy – nástroj pro rozvoj kreativity, myšlení, zlepšení paměti, ale také nástroj pro efektivní plánování a řešení problémů.
Číst více »

Nadaní a rozvoj kreativity

Kreativita, tvořivost a fantazie jsou jedním z klíčových faktorů pro budoucí úspěšnost a to nejen u nadaných. Nadání je automobil, kreativita je motor a motivace a pracovitost je benzín na cestě k úspěchu.
Číst více »

Mám nadané dítě – a co dál???

Mám nebo nemám nadané dítě? Jak moc je moje dítě nadané? Nebudu jej přepínat nebo naopak nebude jeho talent nevyužitý? Co s ním mám dělat? Toto jsou velmi časté otázky, které dělají rodičům vrásky.
Číst více »

Rozvíjet nadání nebo vylepšovat slabé stránky?

Zdá se Vám tato otázka zbytečná nebo nelogická? Přesto jde o častý problém u rodičů nadaných dětí a nejen u nich. Mnohdy jsou ambice rodičů a snaha o školní úspěšnost za každou cenu velkou brzdou pro samotné děti.
Číst více »

Mind Maps – Myšlenkové mapy – II.část – Autor a propagátor Tony Buzan

Tony Buzan je vynálezce, propagátor a duchovní otec světově známých myšlenkových a mentálních map. Ve svém působení dosáhl řady udivujících výsledků: Z originálu volně přeložil Ondřej Hubatka
Číst více »

Ty to zvládneš!

Aneb: Zvládnete to Vy – rodiče? ( nejen pro rodiče prvňáčků)
Číst více »