Hlavní stránka » Poradna » Nápady na ubrousku – kniha o tvořivém myšlení vhodná pro výuku i pro další využití.

Nápady na ubrousku – kniha o tvořivém myšlení vhodná pro výuku i pro další využití.

Recenze knihy a bestselleru Dana Roama Nápady na ubrousku.
Kniha, která vám pomůže přemýšlet na papíře trochu jinak. Najdete způsob kritického myšlení, který navíc budete schopni prezentovat a názorně vysvětlit i druhým. Pomůže vám nacházet souvislosti a mnoho dalšího potřebného v osobním i profesním životě.

Kniha o tvořivém myšlení

Knihu Nápady na ubrousku jsem dostal jako dar od kamaráda. Jako propagátor a uživatel myšlenkových map jsem se poprvé díval na knihu s určitým despektem. Bohužel, byl to jen povrchní názor, protože když jsem záhy knihu prolistoval a následně přečetl, byl jsem nucen svůj názor změnit. Kniha mi pomohla naopak zaplnit některá „bílá místa“ a rozšířit možnosti využití myšlenkových map i názorného prezentování vůbec. Propaguji tzv.myšlení na papíře. Prostě pro lepší pochopení souvislostí, příčiny a následku, mám potřebu si kreslit schémata, analyzovat procesy, jít k meritu věci. Pokud máte stejnou potřebu a již to děláte, tak zde najdete nové nápady, myšlenky a inspiraci. Pokud to ještě neděláte a myslíte si, že by to pro vás bylo dobré pro váš osobní rozvoj nebo užitečné pro vaši profesi , pak byste tuto knihu měli mít. Budete ji totiž potřebovat.

Osobně bych ji doporučil učitelům například pro lepší schopnost prezentovat abstraktní pojmy a procesy z vyučovací látky. Pro využití na porady, realizaci projektů a další. Nevynechal bych rodiče žáků a studentů, protože by mohli o knize uvažovat jako o vhodném dárku, který pomůže při studiu, bude lépe rozvíjet kreativitu jejich dětí. V neposlední řadě jim pomůže při již  zmíněném kritickém myšlení, tolik důležitém nejen při dalším studiu, ale i v dalším životě.

Ve výčtu vhodných čtenářů bych nevynechal managery a lídry na všech úrovních a postech v řízení. Rychlé, úderné, efektivní a hlavně trefné zmapování jakéhokoliv problému může nejen prospět jejich profesionální image, ale může výrazně pomoci jejich projektům a záměrům. Mohou se tak odlišit od konkurence a získat zajímavou konkurenční výhodu. Kniha bude rovněž pomocníkem při vedení lidí a týmů.

Vhodné využití si najdou i živnostníci a drobní podnikatelé, tedy lidé, kteří možná nepracují na velkých projektech a neřídí velké týmy zaměstnanců, ale mají nemenší potřebu analyzovat, názorně prezentovat, přemýšlet nad problémy jinak, tedy i hledat a nacházet nová řešení.

Kniha je poměrně rozsáhlá a obsahuje nespočet obrázků z praxe. Jistě nevyužijete všechno, ale také si jistě najdete to svoje. Praktických rad a návodů je rovněž hodně. Vše je logicky členěno na 4 hlavní části.

Část I: Úvodní kapitoly

Kdykoli, kdokoli, kdekoli: jak řešit problémy pomocí obrázku

1. Úplně nový pohled na pracovní problémy

2. Jaké problémy, jaké obrázky a kdo jsme to vlastně “my”

3. Poker, který se nedá prohrát: Čtyři kroky vizuálního myšlení

 

Část II: Nalézáme nápadyAbys mě lépe viděla, abys mě lépe slyšela, aby sis dovedla představit:

nástroje a pravidla pro dobré vizuální myšlení

4. Ne, děkuji, jenom se dívám

5. Šest způsobu vidění

6. SQVID: praktická lekce z aplikované představivosti

7. Základní schéma pro ukazování

 

Část III: Rozvíjíme nápady

Vyšší škola vizuálního myšlení: uvádíme vizuální myšlení do praxe

8. Ukazování a vyšší škola vizuálního myšlení

9. Kdo jsou naši zákazníci?

10. Kolik a kteří to kupují?

11. Kde děláme největší obrat?

12. Kdy to můžeme spravit?

13. Jak můžeme zdokonalit naše podnikání?

14. Proč se tím vůbec máme zabývat?

 

Část IV: Prodáváme nápady

Představení začíná!

15. Všechno, co vím o podnikání, jsem se naučil před tabulí na základní škole

16. A co nakreslit na závěr?

Poděkování

Příloha A

Příloha B

Rejstřík

O autorovi

Na závěr bych se rád vrátil k tomu, co jsem říkal na počátku. Nejprve jsem si myslel, že mě, nadšeného a zkušeného uživatele myšlenkových map, tato kniha nemůže nic nového naučit. Nakonec velmi rozšířila a obohatila moje vidění a chápání této problematiky a jednoznačně mi osobně i profesně pomohla. Přeji Vám, aby se vám stalo totéž.

Mgr.Miloslav Hubatka

Knihu lze objednat ihned v našem e-shopu.