Hlavní stránka » Poradna » Kvalita nebo kvantita? To je to oč tu běží.

Kvalita nebo kvantita? To je to oč tu běží.

Tato téměř hamletovská otázka není o penězích, zboží či něčem podobném, ale je o vašich dětech, respektive o trávení vašeho společného času.

Přiznejme si, že ne vždy máme na svoji rodinu a svoje děti tolik času, kolik bychom si přáli. Nejednou jsme chtěli trávit společný čas, ale okolnosti tomu bránily. Je lhostejné, zda důvodem byla vaše vysoká pracovní vytíženost, zabývání se jinými úkoly nebo třeba fakt, že jste byli příliš unaveni na to, abyste se věnovali svým dětem. Tento problém s trávením společného času mají rodiče s náročnou pracovní dobou nebo náročnou pracovní náplní, ale také třeba rodiče, kteří jsou rozvedeni a své dítě vidí jednou za 14 dní a to v tom lepším případě. Důvodu je mnoho, ale důsledky jsou v podstatě stejné:

 • Nemáte na svoje děti čas, protože se věnujete práci a činnostem, abyste především materiálně zabezpečili jejich vzdělání, rozvoj, spokojený život v dostatku. Jenže díky tomu s nimi  čas netrávíte.
 • Když už máte volnou chvilku, jste tak unaveni či vyčerpáni, že společně strávené chvíle nejste schopni si vychutnat a skutečně užít.
 • Když už máte volnou chvilku, tak jste stejně myšlenkami stále u svojí práce a přemýšlíte nad tím, co ještě musíte zařídit, stihnout, naplánovat, udělat.
 • Když už jste si vyšetřili chvilku, zoufale potřebujete si sami odpočinout a spíše dáte přednost pasivnímu odpočinku doma než nějaké aktivní činnosti s dětmi.
 • Trpíte výčitkami svědomí, že se sice snažíte dávat dětem to nejlepší, ale stejně sami cítíte, že to není ono a de facto nejste se stavem věcí spokojeni.
 • Dáváte si předsevzetí, že zítra, příští víkend, prostě příště to bude jiné, lepší, ale není. Je to stejné nebo i horší.

 

Výčet důvodů a pocitů by se dal jistě vypsat i delší, ale nám jde o radu, jak se k tomuto problému postavit. Předně je třeba si uvědomit jednu základní zásadu –

Kvalita stráveného času je hlavní a určující, proto musí  být vždy prioritou

To se lehce řekne,ale hůře udělá.  Dovolujeme si nabídnout Sedmero principů dobře stráveného společného času pro naplnění uvedené zásady.

 

 1. 1. Princip společně sdíleného zážitku
 • Zážitek společně stráveného času je umocněn tím více, čím více si jej společně užijete.
 • Mohou to být obyčejné, běžné a všední věci, ale tím, že je děláte skutečně spolu, dostávají jinou, novou dimenzi. Klidně to může být vaření, grilování, práce na zahradě, ale ne jako povinnost, kdy něco musí…, ale jako společná dobrovolná činnost, nejlépe dále umocněná dobrým závěrem dne nebo činnosti. (Např. po celodenní práci na zahradě si uděláte táborák, nebo si dáte saunu s vířivkou …cokoliv)
 • Často je pro děti činnost výjimečná už jen tím, že je společně prožitá
 • Za společný zážitek lze považovat i to, že jim s něčím pomůžete, poradíte a společně dokončíte úkol, činnost.
 1. 2. Princip silného zážitku
 • Kvalita a prožitek je tím silnější, čím více bude emotivnější a čím více bude prožitek hlubší
 • Zážitek bude tím silnější, čím více se dotkne oblíbených věcí.
 • Sílu zážitku může umocnit i to, že bude nečekaným překvapením
 1. 3. Princip nového
 • Nové věci a počátky nového jsou obecně oblíbené a pozitivně přijímané
 • I staré a všední věci se dají dělat nově, jinak, zajímavěji
 • Pozor, abyste i úspěšnou akci neopakovali stále stejně bez obměn a slepě stále dokola. Ona i návštěva ZOO po páté návštěvě omrzí.
 1. 4. Princip zakázaného ovoce
 • Zakázané věci nás často lákají nejvíce. Nechci přímo nabádat, abyste s dětmi potají lezli přes plot a kradli třešně, ale dovolit si společně udělat věci, které byste jim za běžných okolností zakázali není tak docela od věci.  Mám na mysli i takové drobnosti ,jako je nechat vzhůru přes noc, dovolit jim pod vaší kontrolou dělat věci, které sami nesmí ….)
 • Pozor! Za vše se platí, takže po tom, co jsme  společně udělali něco „zakázaného“, mělo by následovat něco, na čem jsme se společně předem dohodli, že zase děti udělají nebo splní.
 1. 5. Princip splněného snu
 • Všichni máme svoje sny. Více či méně tajné, ale zcela určitě sny, které bychom si rádi splnili – uskutečnili je.
 • Poznejte, odhalte nesplněné sny svých dětí a splňte jim je
 • Naučte je poznávat a plnit si své sny. Je to dobré a užitečné pro jejich spokojený další život
 • Naučte je plnit sny nebo pomáhat plnit sny svých nejbližších.
 • Plnění snů vašich dětí a ještě lépe plnění vašich společných snů vás sblíží tak jako nic jiného. Silně, trvale a pevně.
 1. 6. Princip přiměřenosti
 • Všeho s mírou – to musíte mít vždy a ve všem na paměti.
 • Nedovolte, aby se i dobře míněná aktivita, skutek, myšlenka změnila v destruktivní jen tím, že něco přeženete nebo budete nekritičtí k sobě, ale i dětem. (mám na mysli takovou tu „opičí lásku“ kdy třeba i z lásky dovolíme, odpustíme dětem cokoliv.
 • Takováto přiměřenost tvoří rovnováhu tolik potřebnou pro skutečnou kvalitu

 

 

Sedmý zásadní princip neboli princip, který je obsažen ve všech předešlých a nesmí být nikdy opomenut!

 1. 7. Princip  důvěry, otevřenosti , vřelosti a trpělivosti
 • Zásadní princip!!! Všechny ostatní principy a aktivity vyzní planě, polovičatě , ba přímo falešně, když vše co společně děláte a zažijete, nebude provázeno těmito pěti aspekty. Dokonce se může díky opomenutí tohoto principu vše obrátit jinam. Třeba i proti vám.
 • Pět zásad bez kterých vám to nebude fungovat. Pět zásad bez kterých nedosáhnete požadované kvality a nenaplníte očekávané cíle.
 • Po celou dobu co si užíváte společný čas a aktivity dávejte dětem najevo všech těchto pět pilířů dobrého vnitřního naplnění
 • Po celou dobu vámi společně stráveného času vyžadujte, aby i vaše děti naplňovaly tento princip. Bez výjimky!

.

Mgr.Miloslav Hubatka