Hlavní stránka » Talent a nadání » Interaktivní tabule rozvíjí kreativitu žáků

Interaktivní tabule rozvíjí kreativitu žáků

Se zajímavým výzkumem přišli španělští odborníci na mezinárodní konferenci o nadaných ECHA ( European Council for High Ability). Ve své prezentaci uvádí, že pomocí interaktivní tabule Smart Board lze pomocí správného použití stimulovat a rozvíjet tvořivost a kreativitu žáků.

Rozvoj kreativity a tvořivosti patří ke klíčovým prostředkům rozvoje žáků pro jejich další úspěšnost. Odborníci ze Španělska provedli psychologické šetření o vlivu moderních technologií, konkrétně interaktivních tabulí Smart Board na žáky ve výuce. Mimo jiné zjistili, že pokud učitel správným tvořivým způsobem tvořil vlastní hodiny nebo je kombinoval s internetem či hotovým SW a potom tyto interaktivní a vysoce tvořivé hodiny aplikoval ve výuce, tak významně zvýšil kreativitu žáků. Provedli pretest, kterým měřili kreativitu dětí v běžné třídě. Výsledky ukázaly, že míra kreativity je u dětí na cca 63%. Potom aktivně po několik měsíců systematicky a správně vyučovali pomocí interaktivní tabule, kterou měli ve své kmenové učebně stále k dispozici. Následně provedli další měření, které ukázalo posun rozvoje kreativity u stejného vzorku žáků až na 80%. (Martín Lobo, ECHA 2008, Study of Classroom Praktice a Effective Teaching Strategie with Digital Smart Board to Gifted)

 

Osobně se domnívám a vycházím z osobních několikaletých zkušeností, že interaktivní tabule nerozvíjejí pouze kreativitu žáků, ale i kreativitu učitele. Pokud má učitel takto vysoce kvalitní, efektivní a tvůrčí hodinu vytvořit a následně realizovat, sám musí být velmi nápaditý, kreativní a tvořivý. A ještě trpělivý a obětavý, neboť vytvořit takovouto přípravu je náročné nejen na čas (často mnoho hodin), ale náročné i na  jeho tvůrčí potenciál.

Ovšem toto vše platí a zcela se naplňujě, když je interaktivní tabule správně zapojená do výuky. Nejde tedy o tabuli jako velkou projekční plochu, kterou žák opět jen pasivně sleduje. Tím pravým ořechovým nebude ani pouhé posouvání objektů zprava doleva, jak se mnoho učitelů domnívá. Tím pravým bude skutečně pestré, plně interaktivní a nejlépe i multimediální učivo a jeho správná  forma zapojení do výuky.

 

Miloslav Hubatka