Hlavní stránka » Poradna » Encyklopedie přírody – obsáhlá encyklopedie nejen pro nadané milovníky přírody

Encyklopedie přírody – obsáhlá encyklopedie nejen pro nadané milovníky přírody

Encyklopedie přírody je vlajkovou lodí firmy BSP Multimedia. A můžeme ji skutečně pochválit ve všech směrech. Domnívám se, že náleží k těm lepším titulům na českém trhu s multimedii a výukovými programy. Encyklopedie přírody je multimediální titul, jak má být. Nabízí přesně to, co se očekává od encyklopedie v digitální podobě. Data, obraz, zvuk, video, animace, testovací moduly, názorné přehledy v dobré grafice. Spojují se zde všechny výhody multimédií a program z nich skutečně těží maximum

encyklopedie přírodyEncyklopedie přírody je co do obsahu  velmi rozsáhlý a členitý titul. Zabývá se  širokým vědním oborem a navíc zde najdeme i kategorii ekologie, evoluční vývoj či pravěká flora i fauna. Rovněž zabíhá i do ochrany přírody a důsledků ekologických katastrof. V základních datech – učivu, nechybí kvalitní obrázky a videa, ale  třeba i fotografie z elektronkového mikroskopu aj.  Tvůrce programu velmi dobře postihl poměrně široký záběr cílových uživatelů. Program je určen jak žákům  základních škol, tak středoškolským studentům. Své si v programu však najdou i dospělí. Vyváženost rozsáhlého obsahu, dobrých navigačních vlastností a  kvalitní grafiky, která zaujme všechny zmíněné věkové skupiny, předurčuje program k vysoké popularitě.

Program Encyklopedie přírody postihuje  všechny tematické celky předmětu biologie na základní škole. Časti programů jsou rovněž využitelné v příslušných tématických celcích předmětů přírodověda a prvouka na 1.stupni ZŠ. Zde samozřejmě spíše jako doplněk výuky a jako zdroj cenných obrázků, animací a videí pro motivaci ve výuce a pro práci s nadanými žáky (obohacování a rozšiřování učiva). Svým obsahem a rozsahem program naplňuje i  část osnov středoškolské biologie. I zde bude titul Encyklopedie přírody vydatným pomocníkem a zdrojem informací. Program jde nad rámec povinného učiva a je tedy vhodný pro děti a studenty s velkým zájmem o tento obor.

Charakter programu je multimediální CD ROM s vysokým stupněm interakce. Aktivita žáka a tedy i efektivita výuky je vysoká. Vycházíme z faktu, že čím je žák během výuky aktivnější, tím je i  proces vzdělávání efektivnější. Perfektní technické i formální zpracování vtáhne uživatele do děje a vede jej směrem, který si sám určí.

Program má dobré didaktické vlastnosti. Mezi ně patří i  zpětná vazba, kterou má uživatel k dispozici po celou dobu práce s programem. Její forma se mění  podle částí programu, ale velmi silně je patrná v části Kvíz nebo Podívej se zblízka, kde se můžete otestovat z nabytých vědomostí.

Program svým charakterem i zpracováním podporuje široké využití metod i forem výuky. Od individuálního vzdělávání až po skupinové a projektové vyučování, ke kterému se dobře hodí. Rovněž je možné jej využít jako doplněk výuky  a při demonstrační metodě, zejména v kombinaci s projekční technikou a hlavně interaktivní tabulí.

Snadné používání a ovládání programu umožňuje propracovaná a promyšlená grafická stránka. Ovládání programu s tolika kategoriemi a podkategoriemi není snadné, přesto výrobce zajistil vynikající navigaci. Přehlednost je hlavním charakteristickým rysem programu. Uživatel má vše doslova u nosu. Vynikajícím nástrojem je i  doplňující okno – Průvodce encyklopedií,  kde se můžete pohybovat v biologických kategoriích a máte před očima strom členění dat a tak vidíte hloubku zanoření směrem k detailu pojmu, kterým se zrovna zabýváte.

Celkový estetický dojem je dobrý, program vtahuje do děje a grafické zpracování je působivé, neotřelé a nápadité. V žádném případě nepůsobí násilně či chaoticky a je dosaženo optimálního kompromisu pro malé i starší uživatele, takže se skutečně líbí všem.

I přes skutečně rozsáhlý obsah – 50 videosekvencí, 73 animací, 850 barevných fotografií, 250 000 slov, 3 hodiny zvuků – je titul snadno a intuitivně  ovladatelný a díky tomu jej lze doporučit i mladším dětem, které zajímá příroda a vše kolem ní. Rodiče nebo učitelé si mohou být jisti, že si v Encyklopedii přírody jejich děti najdou, co budou potřebovat nebo co je zajímá. Pro větší představu si můžete v sekci Download stáhnout krátkou ukázku.

Objednat výukový program můžete ZDE

 

Mgr.Miloslav Hubatka