Hlavní stránka » Poradna » Domácí úkoly a nadaní

Domácí úkoly a nadaní

Mám nadaného syna, škola jeho rozvoj omezila pouze na speciální domácí úlohy. Ty ho však již nebaví a ztrácí tak zájem i o oblasti, které ho dříve velmi zajímaly.

Bohužel toto je docela častý jev, kdy si škola neví rady s nadaným žákem a omezí se pouze na to, že mu dává ve škole i doma úkoly navíc. Česká školní inspekce ze svých kontrol na všech typech škol ve své zprávě právě uvádí, že nejčastější model, jak školy rozvíjí nadané je ten, že rozvoj nadaných není všestranný a omezuje se zpravidla na zadávání speciálních úloh. Tento stav je tedy velmi neuspokojivý a alarmující.

Zadávání speciálních úloh pro nadané je jednou z mnoha metod a forem. Rozhodně není jedinou možností a ani to tak nesmí zůstat. Samozřejmě jsou tyto metody možné a účelné, ale měly by se dodržovat některé zásady:

  • Být jednou z mnoha možností
  • Úkol by měl by zasahovat  do různých oborů, tedy rozšiřovat učivo a zájem o nové poznatky
  • Nesmí být rutinní – častý problém je, že jde třeba jen o příklady navíc nebo o těžší úlohy
  • Úkol musí být zajímavý – ideální je řešení problémů, úkolů, záhad, rébusů ….
  • Musí být tvůrčí – rozvíjet kreativitu, osobnost, dát prostor pro vlastní vyjádření, prezentaci apod.
  • Měl by atraktivní – například zahrnovat nové a moderní poznatky vědy, kultury nebo daného vědního oboru.
  • Je možné navrhnout několik témat nebo úkolů a nechat žáka si vybrat
  • Ponechat určitou formu volnosti a dobrovolnosti

 

Dalo by se dále diskutovat a rozvíjet aspekty domácích úloh pro nadané. Já sám preferuji domácí úkoly dobrovolné a zajímavé. Ti šikovní a ti, které to baví, si to rádi stejně udělají a ti ostatní, když nechtějí dělat, tak to jen opíší nebo udělají polovičatě nebo úplně špatně. Nic jim to nedá. Tato forma se mi osvědčila, protože když byl úkol zajímavou výzvou, stejně  to většina udělala. Tím nechci ovšem říci, že by se běžné domácí úkoly neměly dělat. Naopak! Mají své místo a opodstatnění a v některých oborech jsou i nutností.

 

Miloslav Hubatka