Hlavní stránka » Poradna » CD ROM Chytré dítě – Pro nejmenší

CD ROM Chytré dítě – Pro nejmenší

Produktů určeným věkové skupině předškolních dětí je málo. A kvalitních produktů pro nejmenší je ještě méně. Můžeme však říci, že titul z dílny Multimedia Art – „Pro nejmenší“ je jeden z nemnoha dobrých a užitečných. Je velmi vhodný pro rodiče a domácí použití, ale své místo má i v předškolních zařízeních.

hry pro rozvoj myšlení dětíTento program je rovněž vhodný pro používání na interaktivních tabulích a zde může výrazně pomoci při tvorbě zajímavých hodin a projektů. Své místo má i při doplňkové a zájmové činnosti. Titul si dává nelehký úkol – rozvoj myšlení dětí. Nejedná se tedy jen o pouhé omalovánky a multimediální prezentaci známých pohádek.

Tento titul má zřejmé didaktické přednosti. Program svojí formou i obsahem navozuje možnost využívání aktivních metod při systematické práci v MŠ. Zejména v kombinaci s interaktivní tabulí může učitelka nebo vychovatelka použít celou škálu aktivních metod a vtáhnout děti do plnění úkolů. Kromě diskuze a řešení problémů lze při troše fantazie použít i další metody, jako například hraní rolí nebo situaci, kdy dítě samo vykládá – prezentuje svoje dojmy, zážitky apod. Program je postaven na neustálé interakci a pasivních částí, kde dítě jenom sleduje program, je velmi málo.

Program svojí formou zpracování a také obsahem plně odpovídá věku dětí. Program byl testován přímo v terénu a to s velkým úspěchem u dětí. Byl vysoce hodnocen i učitelkami.

Estetické hledisko bych charakterizoval slovy : vkusný a plně přiměřený. Výtvarné zpracování je uděláno tak, aby zaujalo, ale zároveň nebylo přeplácaným kýčem bez vkusu.

Navíc program má originální obrázky, grafiku bez cizích, okopírovaných a převzatých prvků z cizích produktů. V tomto je zcela originální  a proto i poutavý a neokoukaný.

Grafická podoba i forma zpracování je plně přizpůsobena svému cíli a úkolu. Žádné zbytečnosti a rušivé elementy.  Podoba obrázků je  přizpůsobena věku a myšlení dětí, kterým je určena. V tomto aspektu nemá program žádné slabiny.

Navigační vlastnosti jsou vzhledem k cílové skupině dětí , tj. dětí ve věku cca od 3 let, velmi dobře udělané, jsou  intuitivní a přehledné. Tvůrci programu se s tímto aspektem vyrovnali velmi dobře a projevila se zde zkušenost z minulých úspěšných titulů. Navigace je zcela přiměřená danému věku, ale také výtvarně vhodná a vkusná. V tomto věku je i tento faktor důležitý a bohužel bývá často podceňován. Nutno ještě zdůraznit, že i navigace je multimediální a tedy nevyžaduje, aby uživatel musel umět číst. Stačí ukázat myškou na obrázek a hned ví, co ho čeká. V dolní části jsou hlavní navigační prvky – konec, zvuk, menu..Opět v podobě obrázků se zvukovou nápovědou. Tvůrci měli na paměti hlavní zásadu úspěšného pohybu a využívání programu : „V jednoduchosti je krása“.

Výukový program „Pro nejmenší“ je postaven na interakci mezi uživatelem – dítětem a počítačem. Samotná „myška“ – kurzor má takovou grafickou podobu, aby evokoval nejen zvířátko, ale klasickou počítačovou myš a připravoval tak dítě na počítačovou gramotnost a odstraňoval obavy z počítače. Dítě si samo volí, co bude dělat, jakou hru, pohádku nebo úkol si zvolí. Vtipná a vhodná forma zpětné vazby – opět multimediální , udržuje zájem a aktivitu dítěte při plnění úkolu a tím i při procesu učení se.

 

Učitele budou jistě zajímat didaktické aspekty.  Tento výukový program má ve svých částech, kde dětí plní úkoly nebo řeší  nějaké hádanky, velmi pěkně udělanou zpětnou vazbu. Dítě se tak nejen okamžitě dozvídá svoji správnou odpověď, ale také není puštěn dál, dokud se nepoučí a neudělá správné řešení. Správné i špatné odpovědi jsou označeny graficky i zvukově a jednoznačně. Nedochází k omylům nebo záměně. Je možné i uspořádat například soutěže a kvízy skupin dětí.

Výukové CD Pro nejmenší  z edice Chytré dítě – je vydařený a osvědčený titul pro děti předškolního věku. S přehledem byl používán u dětí i tříletých, ale byl také s úspěchem vyzkoušen na dětech po dokončeném druhém roce věku , které se jevily jako bystré a vnímavé. Zde samozřejmě jen s plnou  asistencí a pomocí rodičů.

Cena 495,-Kč. Možno objednat na dobírku ZDE