Hlavní stránka » Rozvíjíme potenciál » Aby Vám peníze dobře sloužily

Aby Vám peníze dobře sloužily

Recenze knihy autorky Denisy Proškové o finanční gramotnosti pro děti.

Kapitola27-myš2Knih, příruček a dalších materiálů týkajících se finanční gramotnosti se v posledních letech objevilo na trhu opravdu hodně. Nechybí samozřejmě i materiály a publikace zaměřené na děti a na pokládání základů finanční gramotnosti.

Problémem je tak abstraktní a složité téma smysluplně zprostředkovat malým dětem. A to ještě tak, aby nejen pochopily hlavní myšlenku, ale navíc, aby to bylo užitečné a prospěšné. Jde o skutečně nelehký úkol, a proto nemálo publikací v tomto ohledu selhalo. Prostě nikoho neoslovily, nepřinesly kýžený efekt a hlavně nijak zvlášť nezaujaly.

Do této skupiny neúspěšných knih o finanční gramotnosti pro děti však nepatří nová publikace autorky Denisy Proškové. Už na první pohled autorka sází na originalitu, názornost a příměr. Na těchto třech pilířích se snaží co nejpříjemnějším a co  nejsnazším způsobem zprostředkovat dětem informace a hlavní zásady týkajících se peněz, majetku a vším, co s tím souvisí.

Zmínili jsme tří základní kameny. Prvním je

Odlišnost – autorka – novinářka a akademická malířka doplňuje svoji  knihu velkým množstvím ilustrací, které mají jednak za cíl dětem informace zatraktivnit, ale i více znázornit. Pěkné, vkusné a nenásilné obrázky ze světa zvířátek a domácího prostředí jsou příjemným zpestřením a doplněním celé publikace.

Názornost a příměr  –  jsou navozeny řadou povídek, příběhů, které mají dětem nejen usnadnit pochopení záležitostí kolem peněz – tedy poučit, ale mají i pobavit. Autorka se tak snaží pěknou formou spojit příjemné s užitečným. Kniha tedy není učebnicí finanční gramotnosti, jak by se mohlo někomu zdát, ale je spíše zábavnou knihou s poučením.

Neodpustím si však jeden postřeh, resp. doporučení. Jak už jsem říkal, téma finanční gramotnosti je pro děti náročné, abstraktní a dost těžko uchopitelné. Nerad bych, aby vznikl dojem, že lze třeba knihu dát malému školákovi na přečetní a ten záhy pochopí všechny aspekty peněz, financí – a to včetně všech souvislostí. Kniha si klade za cíl pomocí příběhů spíše dávat rodičům (nebo prarodičům či pedagogům) kostru, na které si potom mohou dané téma s dětmi blíže vyložit, vysvětlit a hlavně – popovídat si o něm. Bez této fáze, bez vedení rodičů, vysvětlování a hlavně bez přenosu do praxe, tedy do každodenního života každá kniha o finanční gramotnosti bude jen prázdným příběhem nebo vyprávěním  bez valného účinku.

Kapitola22-oloupaný pomeranč

V tomto případě však zde máme knihu opravdu návodnou, příjemnou a pro děti i rodiče stravitelnou.

Hodně zábavy, poučení, ale i trpělivosti a důslednosti při přípravě vašich dětí na finanční gramotnost přeje

Mgr. Miloslav Hubatka

Kapitola11-kočka2